UK flag Greek flag

Υπηρεσίες


Μεταφορές εξωτερικού – Freight Forwarding (οδική, αεροπορική και θαλάσσια μεταφορά)

Τελωνειακές διαδικασίες / Εκτελωνισμοί

Τελωνειακή και απλή αποθήκευση των εμπορευμάτων σας στις αποθήκες μας στην Αθήνα (Ασπρόπυργος) ή στην Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι)

Αποθήκευση και διαχείριση αποθεμάτων, μέσω μηχανογραφικής παρακολούθησης, από την στιγμή της εκφόρτωσής τους στην ράμπα της αποθήκης μας μέχρι την στιγμή της φόρτωσή τους στο φορτηγό διανομής, από εξειδικευμένο λογισμικό WMS με την βοήθεια ασύρματων τερματικών (RF)

Αδειοδοτημένη Αποθήκη Διαχείρισης

Διαχείριση επιστροφών – Reverse Logistics με βάση την εφαρμοζόμενη πολιτική της εταιρείας σας

Φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων σας από το container ή το φορτηγό διεθνών ή εσωτερικών μεταφορών στις αποθήκες μας από εξειδικευμένο προσωπικό με την βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού παράλληλα με ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο

Διαλογή - Προετοιμασία παραγγελίας (picking) από τους χώρους διαλογής (picking locations) με σάρωση των γραμμικών κωδικών (bar codes) των προϊόντων από ασύρματα τερματικά

Micropicking ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες κάθε αποθέτη

Διανομή και παράδοση των εμπορευμάτων σας βάση προκαθορισμένων χρόνων παράδοσης (Αττική και Θεσσαλονίκη σε 24 ώρες ή Ηπειρωτική Ελλάδα 24-48 ώρες και Νησιά 48 – 72 ώρες κτλ.)

Συσκευασία – ανασυσκευασία - παλετοποίηση προϊόντων - ετικετοκολλήσεις, ή οποιεσδήποτε προωθητικές συσκευασίες

Τελικός έλεγχος αποφυγής λαθών των επιλεγμένων προϊόντων πριν από την φόρτωσή τους στα φορτηγά διανομής με σάρωση (scanning) του γραμμικού κώδικα (Bar code) κάθε προϊόντος ξεχωριστά

Cross docking

Εθνική μεταφορά και διανομή με πανελλήνιο δίκτυο αντιπροσώπων

Ασφάλεια εμπορευμάτων

Λογιστική παρακολούθηση - έκδοση όλων των απαραίτητων παραστατικών (Δελτίο αποστολής της εταιρείας μας κατ’ εντολή σας και δια λογαριασμό του πελάτη σας ή δελτίο αποστολής και τιμολόγιο δικό σας)

Φορολογική αντιπροσώπευση

Information technology - οn line σύνδεση με τον πελάτη

Στατιστικά δεδομένα (Ποσοστό διακίνηση κωδικών, ποσοστό όγκου και βάρους, ποσότητες διακίνησης, αιχμές ζήτησης, αποθέματα κτλ.)

Παρακολούθηση KPi’s


Αποθήκευση

Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων που διαθέτει αυτή τη στιγμή η εταιρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία (Ασπρόπυργο Αττικής και Καλοχώρι Θες/κης ) και ανέρχεται σε 30.000 m2. Η εταιρία μας προσφέρει διαφορετικές λύσεις αποθήκευσης με σκοπό την κάλυψη κάθε ανάγκης, επιτρέποντας στους πελάτες να εστιάσουν στις κύριες δραστηριότητές τους μειώνοντας αποτελεσματικά τα διαχειριστικά κόστη και βελτιώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Ο χώρος φύλαξης και αποθήκευσης διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας με sprinklers. Τόσο οι κτιριακές εγκαταστάσεις, όσο και τα φιλοξενούμενα εμπορεύματα προστατεύονται με συνθήκες πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι αποθηκευτικοί της χώροι είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι να δεχθούν οποιοδήποτε προϊόν σε οποιαδήποτε ποσότητα. Κατά την υποδοχή των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις διενεργείται έλεγχος και καταγραφή στοιχείων άφιξης, εκτελούνται μακροσκοπικοί έλεγχοι ποιότητας, οι παραλαβές γίνονται επί παλετών ή κιβωτίων τα οποία παλετοποιούνται, πραγματοποιείται ζύγιση και ετικετοποίηση των παραλαβών και αυθημερόν καταχώρηση αυτών στο WMS. Η αποθήκευση γίνεται με τήρηση FEFO - FIFO, υψηλά standard ποιότητας και ασφάλειας, κάλυψη θερμοκρασιακών απαιτήσεων, παρακολούθηση των αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο και θέση αποθήκευσης, παρακολούθηση των εμπορευμάτων κατά ημερομηνία παραγωγής, λήξης, ανά παρτίδα και ανά lot, δέσμευση των προς έλεγχο ή ακαταλλήλων προϊόντων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η M.S. LOGISTICS IKE παρακολουθεί όλες τις κινήσεις με σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα και εκδίδει όλα τα παραστατικά που απαιτούνται (Δ. Εισαγωγής κτλ)

Picking

Η διεκπεραίωση των παραγγελιών από την M.S. LOGISTICS I.K.E. είναι απόλυτα ολοκληρωμένη και καλύπτει κάθε στάδιο, με μηδενική ενασχόληση του πελάτη χάρη στα εξειδικευμένα συνεργεία, τον τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς και τους ειδικά μελετημένους χώρους αναμονής/φόρτωσης. Πραγματοποιείται picking παλέτας, layer, κιβωτίου, τεμαχίου και σκανάρισμα παλέτας- κιβωτίου με πλήρη ιχνηλασιμότητα. Δημιουργούνται packing list και εκδίδονται Δ. Αποστολής τα οποία συσχετίζονται με τα τιμολόγια.

Διανομή

Η M.S. LOGISTICS I.K.E. παρέχει την έγκαιρη και σωστή διανομή των προϊόντων πανελλαδικώς στον τελικό παραλήπτη, καλύπτοντας κάθε απαίτηση των πελατών της. Συνεργαζόμενη με τον πλέον σύγχρονο στόλο παραδίδει κάθε παραγγελία άμεσα (24-48 ώρες σε κεντρικές πόλεις της Ελλάδας). Έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τα εμπορεύματα των πελατών της από την πόρτα του ξένου οίκου παραγωγής ή από τις εγκαταστάσεις του πελάτη ή προμηθευτή αυτού και να εκτελέσει όλο το έργο μέχρι και την παράδοσή τους στον τελικό καταναλωτή.

Διαθέτει στόλο αυτοκινήτων με μείγμα ιδιόκτητων Δ.Χ. και αποκλειστικά συνεργαζόμενων Δ.Χ., καθώς και δίκτυο εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα. Εξυπηρετεί με αξιοπιστία και γρήγορη ανταπόκριση, καθώς και σε οικονομικές τιμές τις ανάγκες των πελατών της σε διεθνή μεταφορά, τόσο στο Oδικό, όσο και στο Θαλάσσιο και Αεροπορικό Δίκτυο διαθέτοντας αντιπροσώπους σε όλο τον κόσμο. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί και η εβδομαδιαία αναχώρηση container για Κύπρο.

Συσκευασία

Η MS Logistics διαθέτει τμήμα ανασυσκευασίας προσφέροντας τη δυνατότητα για ένα ευρύ φάσμα ανασυσκευασιών.

  • Ετικετοκόλληση
  • Συρρίκνωση
  • Bundling
  • Wrapping

Εξυπηρέτηση Πελατών

Η εταιρεία μας επικεντρώνεται στον πελάτη, εκσυγχρονισμένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες για την γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους. Βασικός στόχος του τμήματος είναι η άμεση, γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της M.S. LOGISTICS I.K.E.

  • • Ενημερώνει τους πελάτες σχετικά με τις καθημερινές παραλαβές και παραδόσεις

  • • Επιλύει προβλήματα των πελατών όσον αφορά τις παραλαβές και παραδόσεις.

  • • Δίδει σε όλες τις ερωτήσεις των πελατών τη δέουσα σημασία και προσοχή και παρέχει σχετικές
  • απαντήσεις όσο το δυνατόν πιο λεπτομερώς και όσο πιο γρήγορα γίνεται.

  • • Επικοινωνεί στους πελάτες τους δείκτες αποδοτικότητας της εταιρείας

Αντικαταβολές

Η M.S. LOGISTICS I.K.E. διεκπεραιώνει την είσπραξη αντικαταβολών από τους πελάτες κατά την παράδοση και εξασφαλίζει την απόδοση αυτών σε λογαριασμό τραπέζης την επόμενη εργάσιμη ή σε προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα από την είσπραξη.

Περισυλλογή Ακατάλληλων Προϊόντων

Η M.S. LOGISTICS I.K.E. αναλαμβάνει και την περισυλλογή των ακατάλληλων προϊόντων, η οποία διενεργείται από αυτοκίνητα δρομολογημένα ειδικά για αυτό το σκοπό. Τα ακατάλληλα προϊόντα συγκεντρώνονται και έως την καταστροφή τους, αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο.